Naša vizija in poslanstvo

Naša vizija

MOKO si prizadeva biti trajnostno podjetje

Naša misija

Za stranke

Ponuditi najboljše storitve v svojem razredu z zagotavljanjem visokokakovostnih izdelkov našim strankam.

Za zaposlene

Graditi harmonično in spoštljivo delovno okolje.

Za poslovne partnerje

Ponuditi pravično in realno, enako koristna platforma, ki podpira timsko delo.

Za delničarje

Da bi svoj kapital vložili v racionalno višjo stopnjo donosa kot redni družbeni donosi.

MOKO'S temeljne vrednote

Iščete celovite rešitve
V LoRaWAN IoT?