Nông nghiệp thông minh

Giám sát môi trường đã trở nên thiết yếu trong một thế giới coi trọng việc kiểm soát chi tiết đối với các kết quả nông nghiệp. LoRa và các công nghệ IoT khác đã đi đầu trong việc kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại với các hoạt động nông nghiệp truyền thống để thực thi nông nghiệp thông minh. Thông qua sự kết hợp này, mọi người đã quản lý để đạt được quản lý nông nghiệp tự động và thông minh.
Trường hợp tại điểm, giám sát môi trường nhà kính là công cụ để cải thiện sản lượng của canh tác dựa trên nhà kính. IoT và các công nghệ truyền thông hỗ trợ giúp theo dõi và kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cây trồng. Họ cũng đáng tin cậy trong việc kiểm soát tưới tiêu, tất cả đều góp phần nâng cao chất lượng và năng suất cây trồng.

Nông nghiệp thông minh

Giám sát môi trường đã trở nên thiết yếu trong một thế giới coi trọng việc kiểm soát chi tiết đối với các kết quả nông nghiệp. LoRa và các công nghệ IoT khác đã đi đầu trong việc kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại với các hoạt động nông nghiệp truyền thống để thực thi nông nghiệp thông minh. Thông qua sự kết hợp này, mọi người đã quản lý để đạt được quản lý nông nghiệp tự động và thông minh.
Trường hợp tại điểm, giám sát môi trường nhà kính là công cụ để cải thiện sản lượng của canh tác dựa trên nhà kính. IoT và các công nghệ truyền thông hỗ trợ giúp theo dõi và kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cây trồng. Họ cũng đáng tin cậy trong việc kiểm soát tưới tiêu, tất cả đều góp phần nâng cao chất lượng và năng suất cây trồng.

Kịch bản : Các giải pháp nông nghiệp của MOKOLoRa lý tưởng cho ngành nông nghiệp do phạm vi bao phủ rộng rãi của chúng, sự tiêu thụ ít điện năng, bảo mật và ổn định đáng tin cậy, và triển khai dễ dàng. Ví dụ, Cảm biến thông minh LW002-TH của chúng tôi rất tuyệt vời trong việc giám sát độ ẩm và nhiệt độ trong môi trường trồng trọt. Trong trường hợp có những thay đổi không mong muốn về nhiệt độ và độ ẩm, công cụ sẽ đặt ra một báo động cho các biện pháp khắc phục được thực hiện. Chúng tôi đã kết hợp các giải pháp của mình với các hệ thống của bên thứ ba giúp tạo ẩm tự động, thủy lợi, và kiểm soát nhiệt độ.

Hệ thống canh tác thông minh

Những sảm phẩm tương tự

LW002-TH

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm LoRaWAN

MKG2-LW

Cổng LoRaWAN

Hệ thống kiểm soát của bên thứ ba

Hệ thống kiểm soát của bên thứ ba

Khách hàng tự xây dựng

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Tìm kiếm các giải pháp đầu cuối trong LoRaWAN IoT?